Kindy Queensland (Kunama)

ኣሺኖ kindy?

Kindergarten ዳሙኮቴኬማ kindy ዴዳ ኪሼኮሳሲያ ኮቢኒና ኣናላ ኪሚኒና ማቴሬባን ዴያ። ኮሳሳ ኮቱላ kindy ማቴሬቤናየ ኤኬ ኦኮሳሳናሲ ሆሙናሲ ኮዲዬ ፋናሙናሲና ኮኮዳታ ኣኮሴ ኮሳናሲና ኪኔዳዲና።

Queensland Government-የዴሳ ከሶ kindy ማቴሬቤናየ ሆዳሲ ኮሹራሜና ዴዳ ዳማዴ ኪሳሳ ጎማ ኣሳሴሙ ኮኮሶኔና ዴያ። Kindy ማቴሬቤናየ ጌራሌሙ ኮኮሺማ ሃሮዶዋ ካኬ ኮሳቴሲ ኡሱሊያ ኪቢኒማ ኮሳሳ ኣጋሳላ ኮኮሶናሲ ሾሲ ኪሻና።

Kindyላኮሳሳ

kindy ላ ዴዳ ዳማዴ ሆዳ ኮኮላማ ኮቢኒና ኮሳሴ:

 • ጜላሲ ላዌቲያ ዴረጛዳሲና ኣዉራ ታሲና ናፎዳ
 • ኮዲየ ቢናሙ ፋኬሌቴ ሆዳ
 • ኮቶኮና ታሜሙ ኮሳሳ
 • ኣሚኒዲያ ቲሪባና ኮቲኪያ ኢንታና
 • ኡሊያ ታሪቲባሙ፣ ባሙና ካሊካ ሳኔ ፋኬሌሙና ሚናሙ ዴሪጛዳ
 • ሺባቢያ ታዉዳ፣ ላዌታ ታሜ ካዳጊዳና ኡሊያ ኮሳሳታ ኮሉናሲ ኮኮዳዲሞማሙ ኣጎጎዴ ሳ

ኢኬዳሙ ኮቢኒናሲ ሾሲ ኪሻ

ክዊንስላንድላ ዴዳ ዳማዴ kindy ኮሳሳ ኮቢኒና ኣናላ ኮሺማ ጋላላ ኮቢኒናሲ ሾሲ ኪሻና። ሃሮዳ ኣጛዲዬዴ ዳዳ ኮይናሜ ዴያ። ኤላኤሊዴ ሱሳ ላካኖኮሺናሲ ዴሪጛማ ኮናናሲ ሾሲ ኪሻና። ወይናቡ kindergarten ን
ሃሮዳ ሳሴ ኮቢኒናኡያ ሳሳ ማይዳን ዴያ ።

ኤካ kindy ኪቢኒናሲ ተራኣሼባ ሼቢ ሳቴ ኣናላ 30 ጋሌ ሳሌ 4 ዋሱና ኮጎሻኬ።

ኮሺማ ቴራ ኡያ ዴዶዋ kindy ኢቢኒናሲ ሾሲኪሻና
1 ቴራ ኣኮንታላ 2013 ኪቢኒኪ ኣሺኪ 30 ቴራ ኣኮንታባራ 2014 2018
1ቴራ ኣኮንታላ 2014 ኣሺኪ 30ቴራ ኣኮንታባራ 2015 2019
1 ቴራ ኣኮንታላ 2015 ኣሺኪ 30 ቴራ ኣኮንታባራ 2016 2020
1 ቴራ ኣኮንታላ 2016 ኣሺኪ 30 ቴራ ኣኮንታባራ 2017 2021
1 ቴራ ኣኮንታላ 2017 ኣሺኪ 30 ቴራ ኣኮንታባራ 2018 2022
1ቴራ ኣኮንታላ 2018 ኣሺኪ 30 ቴራ ኣኮንታባራ 2019 2023

ኤካ ኣኮቶፋ ኪሻናሲ ኩቱዋሱና ኮጎሻማ ዳቴ:

 • ኤካ ኪዳና ወይኒዮን ጎሱማ ዋጋና
 • ኣሻ ኮካላሙ፣ ቱጉሌሱናኣዉ ሱጉኔዳ ሱጉኔዳ ሚናሜ ዴሪጛዳ ላዌታ
 • ኣላሎዳ ኢታ ዴሪጛዳ ኩሹራማ ኣዉ ኢታኰ ጎዳ
 • ኦኮንቲማ ዳማኔ ዴሪጛሱና ላዌታ (ኮካላሲ ኡሊያላ ኣጃላ ኢሱማ ኳ፣ ጛዳ ታጋማ ኣዉ ሴዴ ፋኬሌ)
 • ኮሺታ ኦዶማ ታላላ ዳዳ (ኮካላሲ ኮሺታ ኦዶማ ሹታ ኦሮኮታ)
 • ኣፊይታና ኪታቤታና ዳማና
 • ኤካ ዳማና ዴሪጛዳ ኮሳሳ ኢታንኪ ኢታታ ኪኪና ኳና ኣጃላ ኦኪታላ ኦኮኪዳ ኪሻናና

ኢና ሃሮዴና ታቢላሙኣባሬዳ ሴማ ኦኪታላና ኤካ ሚቴናሲ ሾሲ ኪሻና፡፡

Kindy ፕሮግራማ ኬቴዋ

ክዊንስላንድላ ዴዴ ዳማዴ ቡቢየ ኮሳሳ ኮቢኒናና ኣናላ ጋሌላ ኩሩሬ ኮሳሳ ኮሳሳናሲ ዬዳሳ ኮሶና።

ዬዳሳ ኮሶማ ማቴሬባ kindergarten ኣኩሙታ ኦሶዴ ኩቱዋሱና ዴያ። ኦኮዶካ:

 • ሆዳ ዳሲ ኩሹራማ ማቴሬባ ኮሳሳ ኣናላ ሺባ ማይዳ ኮይናማ ኣሳሴሲ ኣኩሙታ ኦሶዳ ታቢላሙ ኪሾና ።
 • ኡይ ኬሊዳ ሳቴ ሼቢናሲ ኩሱሜ 15 ሳምባታላ ሳምባቴ ሼቢ 40 ሳሌ ጋላላ ዴዳ ዳማዴ ኮሳሳ ኮቢኒናሲ ጋሌላ ላካሱማ ኣናላ ኮኮሶና ።
 • ኢና ሴሩባሙ Queensland Kindergarten Learning Guideline ኣዉ ፋኬ Queensland Curriculum and Assessment Authority ኮታካ ኪናማ ኮሳሳ ፕሮግራማ።

To help identify a Queensland Government-approved program, look for the ‘kindy tick’.

Kindy tick

Kindy ኢካሌ ኬቱሙ ፊኑ

Kindergarten fees vary depending on the service. Contact your preferred kindy for details about their fee structure.

ዴዳ ዳማዴ ሱጉኔዳ ኣጋሴ ሃሮዲያ ኮካ ሾዳ ጃቢዳላና ዳዳ ኪናማንዴያ። kindy ቲኪሌዳላ ኩሹራኪ ላዌታ ቡቡራሙ ጃቢዳላ ኪሊሊኪማ ፋላ ሳንኬፋሊ።

ሹታላ ኣዉ ፊሙና ሾዳ ኮይናቴ kindergarten ዬዳ ሳ ኮኮሶና ኣሼሲ ኣዉ ሱጉኔዳ ኣጋሴሲ ኪሾናሲ ሾሲ ኪሻና። ኦኮዶካ፤

 • ኣውስትራልያ ኣኩሙታ Health Care Card (HCC) ኢቢኒማ (ኣዉ ዴዳ ሁዶዛ ኪናማ)
 • ኣታሙጛAustralian Government Pensioner Concession Card ኢቢኒማ (ኣውቶማቲካ HCC ኢቢኒማ)
 • Department of Veterans’ Affairs Gold Card ኣዉ White Card ኢቢኒማ
 • ኡሱሊያ ኪቢኒማ ኮሊዳዳ ኪናማ ኮካላሲ ጂዋባ ላይዲያ ወይና ኤጀንሳHCC ንቢኒናሲ ሳባቢያቴ ካዳጊዳ
 • ኢጊዶዋ ኮሺታ ኮሳሜ ኣዉ ቶሬስስትሬይት ኣይስላንደር (ኦኮን ኪኔማ ዴዳ ኪናማ)
 • ሳቴ ኣዉ ሳቴንኪ ባዳላ ኮኮሺማ ዴዴ ፣ጋሊያ ኤላ ፣ኮካላ ኪላሳላ ኮሳሳ ኮይናሜ ።

ኮቲንኪሻ ናፎዳካካ ኮሶና ሾዳ ሹታላ ኣዉ ሾዳ ኪናታ kindergarten ኮታሲ ሃሮዳ ሳሳሙ ኮኪዳጊሱና ኪሻኪ ጄቤያንኪሙ ሞላና ሾሊዳ ዳሚንኪሻ ኪሻናሲ ሾሲ ኪሻና። ሄጌዌዳ ዳታ ኣጛዲዬዴ ሙቱዋማ ኪሻያና ዬዳሳ ታቤሎካ ኬሶጛማ።

Kindergarten ላፋናካ ጌራታ ዴዳ ዳማዴ ሱጉኔዳሲ ኮኮቶፌና ኣሼ Commonwealth Government Child Care Subsidy ፋዳቤ ኮሳና ኮጎሻኬ።

ኮመንዌልዝ ኣኩሙቴ ኮቲንኪሻ ኦሶዳ Centrelink ኪሙ ኮይቴናሲ ሾሲ ኪሻና።

ዴዳ ዳማዴ ኪታቶ ጎማ ዋጋላ ኣዉ ኬቢሲየቴ ወይኒዮን ጎማ ዴዴ ሃሮዳ ሉሻና ኮቲንኪሻና ኮይቴና ኮጎሻኬ። kindy ወይና ባዳሌሙ Child Safety Service Centre ኤቲኪ ካታዋማ ኦሶዳ ሾሙ።

ኮቶዋማ ኣቤሬዳ

Queensland Governmentቴሊ ፎናሙ ኬሌ13 74 68።

 

Published — 12 June 2016 Last updated — 18 March 2019

Want personalised tips and activities?

Complete these short questions to get personalised tips and activities to see how simple and easy it can be.

Get started
01 / 05

What is your relationship with the child?

MotherFatherGrandmotherGrandfatherCarer/Guardian

What best describes your location?

Metro
Regional
Remote

If you had a spare moment, what would you most likely do with the child?

Metro
Regional
Remote

And finally…

Do you speak another language at home apart from English?
Are you of Aboriginal and / or Torres Strait Islander descent?
Does the child need additional support with their development or learning?
Now we know a little more about the content that might interest you we’ve compiled it into a handy page for you.
Go