Kindy ở Queensland (Vietnamese)

Kindy là gì?

Kindergarten, còn gọi là kindy, là chương trình giáo dục bán thời gian dành cho trẻ em ở độ tuổi trước khi đi học. Trẻ tham gia chương trình kindy được học thông qua hình thức vui chơi, kết bạn và chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp đến trường.

Các chương trình kindy do Queensland Government phê duyệt là các chương trình học mà chơi và do giáo viên mầm non có đủ trình độ giảng dạy. Các chương trình kindy có thể được tổ chức tại các trung tâm giáo dục mầm non; một số trường ở vùng nông thôn xa xôi; và qua giáo dục từ xa hoặc eKindy dành cho một số trẻ em không thể đến trung tâm.

Học tập tại kindy

Tại kindy, trẻ em sẽ học thông qua hình thức vui chơi để:

 • sử dụng ngôn ngữ nhằm truyền đạt các ý tưởng và cảm xúc
 • kết bạn, chia sẻ và vui chơi với những bạn khác
 • học tập thông qua những trải nghiệm mới
 • trở nên tự tin và cảm thấy mạnh mẽ hơn
 • thể hiện bản thân thông qua hoạt động nghệ thuật, khiêu vũ và biểu diễn kịch
 • tích lũy kiến thức, khám phá các ý tưởng mới và giúp trẻ tận hưởng giai đoạn khởi đầu tuyệt vời trước khi đi học.

Cách ghi danh

Ở Queensland, trẻ em có thể tham gia kindy vào năm trước khi bắt đầu đi học. Mỗi dịch vụ đều khác nhau và một số dịch vụ có thể có danh sách chờ, do đó quý vị nên trao đổi với dịch vụ kindergarten quý vị chọn để biết thời gian ghi danh tốt nhất cho con mình.

Tính đến ngày 30 tháng 6, con quý vị phải được 4 t uổi để có thể tham gia kindy.

 Trẻ sinh từ Trẻ có thể tham gia kindy
01/07/2013 – 30/06/2014 2018
01/07/2014 – 30/06/2015 2019
01/07/2015 – 30/06/2016 2020
01/07/2016 – 30/06/2017 2021
01/07/2017 – 30/06/2018 2022
01/07/2018 – 30/06/2019 2023

Quý vị cần chuẩn bị gì để ghi danh cho con mình:

 • tên và địa chỉ của con quý vị
 • thông tin chi tiết của quý vị với tư cách là cha/mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ
 • thông tin chi tiết về mọi lệnh tòa án hoặc án lệnh hoặc kế hoạch nuôi dạy con
 • thông tin chi tiết về mọi yêu cầu đặc biệt (chẳng hạn: tình
 • trạng khuyết tật, dị ứng thức ăn hay các nhu cầu khác)
 • bằng chứng về ngày sinh (chẳng hạn: giấy khai sinh)
 • tình trạng sức khỏe và tiêm chủng
 • thông tin chi tiết về những người được phép đón con quý vị và những người để thông báo trong trường hợp khẩn cấp.

Đơn vị cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ bảo mật thông tin này và quý vị sẽ được toàn quyền truy cập vào hồ sơ con quý vị.

Lựa chọn chương trình kindy

Tất cả trẻ em tại Queensland đều đủ tiêu chuẩn tham gia kindergarten đã được phê duyệt vào năm trước khi bắt đầu đi học.

Chương trình kindergarten được phê duyệt đáp ứng các hướng dẫn của chính phủ, và:

 • là chương trình học mà chơi do các giáo viên mầm non có đủ trình độ giảng dạy, theo đúng các hướng dẫn của chính phủ
 • thường dạy 15 giờ/tuần, 40 tuần/năm, cho trẻ em vào năm trước khi bắt đầu đi học
 • theo đúng Queensland Kindergarten Learning Guideline hoặc chương trình học tập được công nhận khác của Queensland Curriculum and Assessment Authority.

Để giúp nhận diện chương trình được Queensland Government phê duyệt, vui lòng tìm ‘kindy tick’.

Kindy tick

Chi phí của chương trình kindy là bao nhiêu

Chi phí kindergarten thay đổi tùy theo dịch vụ. Hãy liên hệ với chương trình kindy quý vị yêu thích để biết thông tin chi tiết về cấu trúc chi phí của họ.

 

Kindergarten chi phí thấp hoặc miễn phí dành cho các gia đình hội đủ điều kiện, gồm cả các gia đình nhận nuôi trẻ:

 • có Health Care Card (HCC) hiện hành do Chính phủ Úc c ấp (hoặc có con sở hữu thẻ này)
 • có Pensioner Concession Card (tự động được các quyền lợi HCC) hiện hành do Australian Government cấp
 • có Gold Card hoặc White Card do Department of Veterans’ Affairs cấp
 • có phương tiện liên lạc chính thức, chẳng hạn thư, từ cơ quan liên quan nêu rõ mục đích cấp HCC
 • là Thổ dân hoặc Người ở đảo Torres Strait (hoặc có con là người như vậy)
 • có từ 3 con trở lên, cùng độ tuổi, được ghi danh cùng năm.

Trợ cấp cho kindergarten chi phí thấp hoặc miễn phí được đưa trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ của quý vị. Trợ cấp này có thể giúp giảm chi phí quý vị phải bỏ ra. Quý vị chỉ có thể yêu cầu một lần, ngay cả khi quý vị đáp ứng nhiều tiêu chí.

Các gia đình có con tham gia chương trình kindergarten ở cơ sở chăm sóc dài ngày cũng có thể hội đủ điều kiện nhận Child Care Subsidy của Commonwealth Government.

Thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện nhận các trợ cấp này của Commonwealth Government có sẵn tại Centrelink. Trẻ em đang được nhận nuôi hoặc được thân nhân nuôi dưỡng cũng có thể được hưởng thêm các trợ cấp. Vui lòng liên hệ với chương trình kindy của quý vị và sau đó là Child Safety Service Centre để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung

Liên hệ với Queensland Government theo số điện thoại 13 74 68.

Published — 07 July 2018 Last updated — 18 March 2019

Want personalised tips and activities?

Complete these short questions to get personalised tips and activities to see how simple and easy it can be.

Get started
01 / 05

What is your relationship with the child?

MotherFatherGrandmotherGrandfatherCarer/Guardian

What best describes your location?

Metro
Regional
Remote

If you had a spare moment, what would you most likely do with the child?

Metro
Regional
Remote

And finally…

Do you speak another language at home apart from English?
Are you of Aboriginal and / or Torres Strait Islander descent?
Does the child need additional support with their development or learning?
Now we know a little more about the content that might interest you we’ve compiled it into a handy page for you.
Go